คณะกรรมการตัดสิน TCA 2018 เข้าเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าประกวดฯ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะ

คณะกรรมการตัดสิน thailand coal awards 2018 เข้าเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าประกวดฯ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561

ผลการประกวด

ติดต่อกองประกวด

โทรศัพท์ : 02-184-2728-32
แฟกซ์ : 02-184-2733-34
อีเมล : coalawards@gmail.com
ผู้ดูแลระบบ : webmaster@paepe.com