คณะกรรมการตัดสิน Thailand Coal Awards 2018 เข้าเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าประกวดฯ

คณะกรรมการตัดสิน Thailand Coal Awards 2018 เข้าเยี่ยมชมผลงานของผู้เข้าประกวดฯ ประกอบด้วย 3 บริษัทดังต่อไปนี้

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
[ 1 ] บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
[ 2 ] บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม
[ 3 ] บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการประกวด

ติดต่อกองประกวด

โทรศัพท์ : 02-184-2728-32
แฟกซ์ : 02-184-2733-34
อีเมล : coalawards@gmail.com
ผู้ดูแลระบบ : webmaster@paepe.com